Alimenty

1754

NASI PAWNICY ZAJMĄ SIĘ ALIMENTAMI: 

  • na rzecz małoletniego dziecka,
  • małżonka,
  • od rodziców na dorosłe dziecko oraz od dzieci na rodziców.

Oferujemy pełną opiekę prawną podczas sprawy o alimenty. Bierzemy udział w negocjacjach prowadzących do zawarcia ugody pozasądowej. Reprezentujemy strony w sprawach o alimenty, ich podwyższenie oraz obniżenie, jak również o uchylenie obowiązku alimentacyjnego.

CZYM SĄ ALIMENTY:

Obowiązek ich płacenia spoczywa na krewnych w linii prostej oraz rodzeństwie. Należą się:

  • dzieciom od ich rodziców
  • rodzicom, dziadkom, wnukom, rodzeństwu – jeśli wykażą, iż znajdują się w niedostatku,
  • matce pozamałżeńskiego dziecka od ojca dziecka – w wysokości kosztów 3-miesięcznego utrzymania matki w okresie porodu,
  • rozwiedzionemu małżonkowi – pod warunkiem, że nie został on uznany za wyłącznie winnego rozwodu i znajduje się w niedostatku. Alimenty płaci wówczas były małżonek,
  • pasierbowi w stosunku do ojczyma lub macochy i ojczymowi, lub macosze w stosunku do pasierba – musi to jednak odpowiadać zasadom współżycia społecznego,
  • osobie przysposobionej lub przysposabiającej – ten obowiązek spoczywa na osobie przysposabiającej/przysposobionej lub krewnych przysposobionego/przysposabiającego.

 

ALIMENTY NA DZIECKO

W przypadku rozwodu małżonków mających dzieci, jednym ze skutków są alimenty na dziecko/dzieci.

Obowiązek ten wynika z tego, że osoba małoletnia nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie. Wyjątkiem może być sytuacja, w której dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania. Wówczas decydujące będzie to, czy dziecko żyje w niedostatku (czyli nie posiada własnych środków utrzymania niezbędnych do zaspokojenia podstawowych potrzeb). Jednak, gdy dzieci są niepełnoletnie, to wówczas mogą żądać alimentów niezależnie od faktu sytuacji materialnej.

Rodzice mają obowiązek zapewnić dziecku utrzymanie na odpowiednim poziomie aż do momentu, kiedy będzie mogło utrzymać się samodzielnie. Nie zawsze oznacza to osiągnięcie przez dziecko pełnoletniości.

lub wyślij zapytanie o swoją sprawę


Nasz pozostałe specjalizacje: