Upadłość konsumencka

Upadłość konsumencka

Upadłość konsumencka

Jak poprawi się Twoja sytuacja po ogłoszeniu upadłości?

 • Nie będziesz spłacać swoich długów do końca życia, plan spłat wierzycieli trwa najdłużej 7 lat
 • Egzekucje komornicze i sprawy sądowe zostaną wstrzymane, a w miejsce wierzycieli i komorników wejdzie syndyk
 • Twoje długi przestaną się powiększać – od dnia ogłoszenia upadłości przestają być naliczane odsetki
 • W przypadku sprzedaży Twojego mieszkania Syndyk zapewni Ci środki na utrzymanie

UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA

Często osoby, które planują ogłosić upadłość konsumencką są w trudnej sytuacji finansowej, w związku z tym opłatę z tytułu pracy prawnika podzieliśmy na transze w zależności od Etapu sprawy. Pozwoli to na opłacenie usługi w ratach w zależności od aktualnych możliwości finansowych.

I ETAP

ANALIZA FINANSOWA

 • Sprawdzimy Twoją sytuację prawną i finansową oraz historię zadłużeń w odniesieniu do kryteriów ustawy „Prawo upadłościowe”

Otrzymasz od nas formularz do wypełnienia, w którym uzupełnisz niezbędne informacje. Nasz prawnik w ciągu 24 godzin przeanalizuje Twoją sytuację i skontaktuje się z Tobą i przedstawi plan działań wyjścia z długów.

Skorzystaj z profesjonalnej pomocy specjalistów.

II ETAP

WNIOSEK O USTALENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

 • Ustalimy wierzycieli i wysokości długów
 • Przedstawimy wierzycielom propozycję spłaty i redukcji
 • Przygotujemy i złożymy wniosek do Sądu o ogłoszenie upadłości, wraz z niezbędnymi załącznikami
 • Zajmiemy się kompleksowo korespondencją z Sądem po złożeniu wniosku

Wniosek o ogłoszenie upadłości jest najważniejszym pismem, od jego wypełnienia zależy, jak długo będziesz spłacać swoje długi. Wniosek możesz złożyć sam, lecz jego nieprawidłowe wypełnienie lub niedołączenie wszystkich dokumentów może spowodować oddalenie wniosku, co uniemożliwia ponowne wnioskowanie o upadłość konsumencką przez kolejne 10 lat.

III ETAP

POSTĘPOWANIE SĄDOWE

 • Ustalenie Planu Spłaty Wierzycieli
 • Przeciwdziałanie ryzyku umorzenia postępowania po ogłoszeniu upadłości
 • Nadzór i podejmowanie działań w przypadku zmiany sytuacji finansowej upadłego

Wydanie postanowienia o ogłoszeniu upadłości to pierwszy krok na drodze do oddłużenia. Od tego momentu przestają być naliczane odsetki. Zawieszone zostaną również postępowania komornicze i sądowe. Po ogłoszeniu upadłości Komornicy i wierzyciele nie mogą domagać się od Ciebie wpłat. Długość Planu Spłat będzie zależała od przyczyny powstania długów. Jeżeli umyślnie doprowadziłeś do niewypłacalności lub długi powstały przez rażące niedbalstwo, Plan Spłat może trwać 84 miesiące. Jeżeli długi powstały nie z Twojej winy, Plan Spłat potrwa maksymalnie 36 miesięcy.

Od 24 marca 2020 r. upadłość konsumencka dla wszystkich, także dla firm na takich samych zasadach jak konsumenci.

Skontaktuj się z nami, a wskażemy Ci jakie kroki  można podjąć w Twojej sprawie – zapraszamy do kontaktu.