Rozwody

SPRAWY ROZWODOWE PROWADZIMY KOMPLEKSOWO.
Prawnicy prowadzą postępowanie w następujący sposób:
 • przygotowanie pozwu rozwodowego lub odpowiedzi na pozew,
 • przygotowywanie pism w trakcie procesu,
 • reprezentowanie strony na rozprawie,
 • pomoc w uzyskaniu lub ograniczeniu władzy rodzicielskiej, alimentów oraz sposobu korzystania ze wspólnego mieszkania po rozwodzie.

Reprezentujemy naszych klientów zarówno podczas negocjacji przedsądowych jak i podczas rozpraw sądowych. Posiadamy wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw o rozwód. Udzielamy porad prawnych online oraz stacjonarnie w kancelarii znajdującej się w Gdańsku oraz w Gdyni. Obsługujemy także klientów z całego kraju oraz mieszkających poza granicami kraju.

W SPRAWACH ROZWODOWYCH SĄD MOŻE ORZEC, IŻ:

 •  winni są oboje małżonkowie,
 • winny jest wyłącznie jeden z małżonków,
 • rozwiązuje małżeństwo przez rozwód bez orzekania o winie małżonków.
  Prowadzimy sprawy o rozwód zarówno z orzekaniem o winie jak i bez orzekania o winie.
  Pomagamy w bezpieczny sposób przejść przez całą procedurę.

JAK ZŁOŻYĆ POZEW ROZWODOWY?
Pozew rozwodowy składa się w Sądzie Okręgowym właściwym dla miejsca zamieszkania małżonków lub powoda czy pozwanego. Można to zrobić osobiście lub wysłać go w 2 egzemplarzach: jeden pozostaje w sądzie, a drugi sąd przesyła pozwanemu.

ILE POTRWA MOJA SPRAWA ROZWODOWA?
To, jak długo potrwa sprawa rozwodowa, zależy od kilku czynników w tym m.in. od:

 • stopnia skonfliktowania stron postępowania i stanowisk, jakie prezentują,
 • stopnia zawiłości sprawy,
 • zakresu postępowania dowodowego,
 • wniosków zgłaszanych przez strony,
 • terminów rozpraw wyznaczanych przez sąd.

Jeśli małżonkowie zgodnie wnoszą o rozwód bez orzekania o winie, to sprawa może zakończyć się już na pierwszej rozprawie.

ILE KOSZTUJE ROZWÓD?
Jest to zawsze indywidualna kwestia, ponieważ łączne koszty związane z postępowaniem rozwodowym zależą m.in. od rodzaju konfliktu czy pracy poniesionej przez adwokata. Sama opłata sądowa wynosi 600 zł, a uiszcza ją strona wnosząca pozew lub osoba winna – w przypadku rozwodu z orzekaniem o winie.

lub wyślij zapytanie o swoją sprawę


Nasz pozostałe specjalizacje: