Obsługa Prawna Jednostek Administracji Publicznej

Obsługa Prawna Jednostek Administracji Publicznej

prawo pracy gdańsk

W ramach tej gałęzi prawa przede wszystkim reprezentujemy jednostki administrcaji publicznej w postępowaniach przed sądami oraz innymi organami administracji publicznej. Obsługa prawna dotyczy w szczególności:

  1. Jednostek samorządu terytorialnego i ich związki w zakresie:
  • opiniowania oraz sporządzania projektów aktów prawnych m.in. umów, decyzji, uchwał organów kolegialnych, zarządzeń, porozumień administracyjnych oraz postanowień;
  • obsługi prawnej jednostek podlegających gminie np. szkół, zakłady komunalne, ośrodki pomocy społecznej;
  • czynny udział w negocjacjach i spotkaniach z innymi organami administracji publicznej oraz z podmiotami sektora prywatnego;
  • udzielania porad prawnych w sprawach należących do kompetencji lub zadań związanych z działalnością samorządu terytorialnego;
  1. Administracja rządowa terenowa, tj. pomoc prawna skierowana do wojewodów oraz służb działających regionalnie

 

  1. Administracja rządowa centralna

Prowadzimy sprawy dotyczące umów z następujących banków:

hh
Mecenas Hanna Zarzycka

tel. + 48 513 373 221

biuro@znanymecenas.pl

Pierwszy kontakt:

  • Wypełnij formularz zgłoszeniowy,
  • Skontaktujemy się z Tobą i przeanalizujemy Twoje potrzeby,
  •  Możesz również pominąć powyższe kroki i samodzielnie zadzwonić na numer 513 373 221.

Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku pomiędzy 8.00 a 17.00

lub wyślij zapytanie o swoją sprawę