Podział majątku

Podział majątku

19-192037_transparent-divorce-png-broken-house-icon-png-download

PODZIAŁ MAJĄTKU WSPÓLNEGO MAŁŻONKÓW

ROLĄ NASZYCH PRAWNIKÓW JEST ZABEZPIECZENIE INTERESU KLIENTA, wykorzystując przy tym swoją znajomość przepisów prawa (przydatną zwłaszcza w sądzie) oraz doświadczenie. Poza udzieleniem porad prawnych oraz przygotowaniu niezbędnych pism jesteśmy w stanie bezstronnie i racjonalnie ocenić, jakie rozwiązanie będzie najlepsze dla klienta.

Prawnicy z naszej kancelarii specjalizując się w prawie rodzinnym, zajmują się m.in. kwestią podziału majątku po rozwodzie. Często rozejście się małżonków jest trudnym przeżyciem dla obu stron. Sam podział majątku budzi często nie mniejsze emocje. Strony dzielą się majątkiem i każda ze stron otrzymuje określone nieruchomości jak i ruchomości. Odbywać się to może na kilka sposobów.

Nasi prawnicy reprezentują strony zarówno:

 • na etapie przedsądowym
 • na etapie postępowania sądowego.

Określony podział majątku
Wspólny majątek może zostać podzielony w różny sposób:

 • na podstawie umowy zawartej między małżonkami.
 • w wyniku postępowania sądowego,
 • na podstawie wyroku orzekającego rozwód,
 • w wyroku orzekającym separację,

ETAP PRZEDSĄDOWY
Małżonkowie mogą umówić się w jaki sposób chcą podzielić swój majątek. Nasi prawnicy będą czuwali nad merytorycznym przebiegiem rozmów. Pisemna umowa między małżonkami może dotyczyć wyłącznie ruchomości. Gdy podział dotyczy nieruchomości niezbędne jest podpisanie aktu notarialnego.
Takie rozwiązania pozwoli w krótszym czasie podzielić wspólny majątek i związane z tymi czynnościami koszty.

ETAP POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO
W przypadku braku porozumienia małżonków z podziałem majątku pozostaje droga sądowa. W tym przypadku podział majątku może zostać dokonany:

 • wyrokiem orzekającym rozwód
 • w osobnym postępowaniu sądowym

KIEDY MOŻNA DOMAGAĆ SIĘ PODZIAŁU MAJĄTKU WSPÓLNEGO 
Dopiero kiedy ustanie wspólność majątkowa, małżonkowie mogą domagać się jej podziału. Taka sytuacja może mieć miejsce:

 • po rozwodzie,
 • po ogłoszeniu separacji,
 • w wyniku unieważnienia małżeństwa,
 • w wyniku śmierci jednego lub dwojga małżonków,
 • po ogłoszeniu upadłości jednego z małżonków,
 • na podstawie orzeczenia ubezwłasnowolnienia jednego z małżonków,
 • po ustanowieniu rozdzielności majątkowej przez sąd.

lub wyślij zapytanie o swoją sprawę


Nasz pozostałe specjalizacje: