Kontakty z dziećmi

Kontakty z dziećmi

unnamed

KONTAKTY Z DZIECKIEM, A WŁADZA RODZICIELSKA

Strony często mylą władzę rodzicielską z kontaktami. Są to dwie odrębne kwestie regulowane przez sąd. Rodzice mają prawo do kontaktów z dzieckiem do odwiedzin dziecka, rozmów telefonicznych, zabierania dziecka poza miejsce ich stałego pobytu.
Sprawy o kontakty rozstrzyga sąd w postępowaniu nieprocesowym.

Należy pamiętać, iż nie można wnioskować o kontakty w sprawie o alimenty, ponieważ sprawa o alimenty jest prowadzona w postępowaniu procesowym.

PRZYZNANIE OPIEKI PRZEZ SĄD:

W wyroku rozwodowym sąd podejmuje również decyzję, jak będzie wyglądała władza rodzicielska i może:

  • powierzyć ją obojgu rodzicom,
  • powierzyć ją jednemu z rodziców, a jednocześnie ograniczyć władzę rodzicielską drugiej stronie do określonych praw i obowiązków względem dziecka,
  • pozbawić, ograniczyć lub zawiesić władzę rodzicielską jednemu bądź obojgu rodzicom.

Sąd wydając wyrok opiera się na wielu okolicznościach. Kieruje się przede wszystkim dobrem samego małoletniego, tym jakie więzi łączą dziecko z każdym z rodziców, jakie warunki mieszkaniowe i bytowe mogą zaproponować rodzice, jaki czas każdy z nich jest w stanie zaoferować na opiekę nad dzieckiem.

 

OPIEKA NAD DZIEĆMI PO ROZWODZIE 

Mimo iż sąd przyznał władzę rodzicielską jednemu z małżonków, nie ogranicza to prawa drugiego rodzica do kontaktów z dzieckiem. W swoim wyroku sąd rozstrzyga kwestie związane z dalszym życiem małoletnich dzieci, w tym o wysokości, w jakiej każdy z małżonków jest obowiązany do ponoszenia kosztów utrzymania i wychowania dziecka, a także o kontaktach rodziców z dzieckiem. Regulując ich zakres, sąd bierze pod uwagę przede wszystkim dobro dziecka, a nie interes któregokolwiek z rodziców.

Jeśli rodzice są zgodni w kwestiach wychowania i gotowi na współpracę, to opieka nad dziećmi po rozwodzie może odbywać się naprzemiennie.

lub wyślij zapytanie o swoją sprawę


Nasz pozostałe specjalizacje: